Nadzwyczajna XXXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z wnioskiem grupy radnych...

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. zwołuję nadzwyczajną XXXVI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 13.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.Nadzwyczajna XXXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
19 kwietnia 2013 roku


Porządek obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie:
  1. wystąpienie przedstawicieli wnioskodawców
  2. wystąpienie przedstawicieli zainteresowanych szkół
  3. dyskusja
  4. podjęcie uchwał.
 5. Zamknięcie sesji.