Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie

Wyłonieni w eliminacjach szkolnych uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kształcący się w zawodach rolniczych, leśnych i spożywczych spotkali się w dniach 19-20.04.2013r we Wrześni

na eliminacjach okręgowych XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Eliminacje rozgrywane były w 9 blokach tematycznych gdzie każdą z 48 szkół mógł reprezentować jeden zawodnik. Wśród 153 uczniów znalazło się czworo najlepszych z naszej szkoły. W wyniku eliminacji przeprowadzonych przez Komitet Okręgowy przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wyłoniono laureatów którzy będą reprezentowali nasze województwo na eliminacjach centralnych.
Dwoje uczniów gnieźnieńskiego ,Rolnika" będzie 7 i 8 czerwca na terenie SGGW w Warszawie rywalizowało o tytuł najlepszego w Polsce. Norbert Wasielewski zdobył I miejsce w bloku architektura krajobrazu, zaś Wanda Langner jest laureatką bloku produkcja roślinna. Należy dodać, że OWiUR jest największym tego typu przedsięwzięciem firmowanym przez MEN, gdyż na szczeblu szkolnym przystępuje do niej ponad 30 tys. uczniów w całym kraju.

Iwona Ratajczak
Dyrektor ZSP nr 1 w Gnieźnie