Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 2013 r.

Uroczystości 222. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP odprawioną przez Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego.

Drugą część uroczystości, która odbyła się na Placu Katedralnym przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego, rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość poprowadził Pan Telesfor Gościniak Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieński.

"…wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną - niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc (…) na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, niniejszą konstytucję uchwalamy (…) i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy…”

Słowa uchwalonej 3 Maja 1791 roku polskiej Konstytucji regulującej ustrój naszego państwa, budzące w Narodzie ducha suwerenności, patriotyzmu i ogromną radość z faktu że Polska wciąż żyje, że Polska trwa i jest niepodległa – do dziś wywołują w nas silne emocje i przemyślenia. Jak wielkiej wagi był to dokument świadczą słowa przyrównujące jego treść do świętości – niewzruszonej i tworzonej z myślą o dobrobycie przyszłych pokoleń.

W przeszłości – w XVIII w., uchwalenie tak ważnego aktu - pozwoliło na ponowne odrodzenie się niepodległościowego ducha w społeczeństwie. Dziś – napawa nas nadzieją, że często nawet ostry spór, debata toczona w niesprzyjającej atmosferze, jeżeli toczona jest w słusznej sprawie, dla wzniosłego celu i dobra wspólnego – doprowadza do właściwego, pożądanego zakończenia.

Być może stojąc teraz na Wzgórzu Lecha zadajemy sobie pytanie – po co tu przyszliśmy? Przecież minęło już tyle wieków…

Czy to kolejne uroczyste obchody pod pomnikiem Bolesława Chrobrego, na których po prostu być trzeba, bo tak wypada? Czy może są one jednak przejawem naszego patriotyzmu i pamięci o historii?

Jako Starosta Gnieźnieński - samorządowiec uczestniczę dziś w oficjalnych uroczystościach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja do czego obliguje mnie powaga urzędu.

Ale jako Dariusz Pilak, jak każdy z tu obecnych członek wolnego - polskiego społeczeństwa, spadkobierca idei wielkich Polaków i patriotów - uczestniczę dziś w wyjątkowej ogólnonarodowej manifestacji radości i wdzięczności za demokrację i niepodległą Ojczyznę. Za dar praworządności i suwerenności, który jak każdy dar jest dla mnie czymś wyjątkowym.

Konstytucja 3 Maja 1791 r. była dla naszego społeczeństwa swoistą szansą na rozpoczęcie walki o lepszą przyszłość. Dzięki Konstytucji 3 Maja owa lepsza przyszłość urzeczywistniła się w teraźniejszości. Ofiarowano nam wolność, bezpieczny, praworządny kraj, wolny od wojen i okrucieństwa. Dbajmy więc o dzisiejszą Polskę, o dar wolności i wywalczonej na jej fundamencie demokracji.

Na historię naszego kraju składają się piękne karty, które należy przywoływać jako przykład dla współczesnych pokoleń. Moment uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest jedną z takich właśnie kart, o których pamięć powinniśmy pielęgnować. Nie starajmy się jednak przemilczeć także tych gorszych momentów – trudnych, a niejednokrotnie tragicznych. To również jest nasza historia, dzięki której wiemy jakich błędów nie możemy więcej popełnić. 123 lata niewoli, 3 rozbiory Polski, dwie niosące ogromne spustoszenie wojny - to wystarczająco wiele, aby dziś docenić dar życia w wolnym kraju.

Generał Władysław Anders powiedział że, w pracy i w walce o wolność oraz niepodległość Polski, należy odrzucać wszystko to co nas dzieli, biorąc to, co nas łączy.

Gniezno, Powiat Gnieźnieński, Polska – nie zasługują na to, aby być świadkiem niezdrowych sporów politycznych, ideologicznych debat i przytyków podszytych złością i egoizmem.

Gniezno, Powiat Gnieźnieński, Polska – zasługują na szacunek i cześć. Na dbałość i służbę w zgodzie z ideałami, o które walczyli nasi przodkowie.

Jako Starosta Gnieźnieński zapewniam, że mam świadomość mojej roli i obowiązku jaki mam względem społeczeństwa oraz miejsca, gdzie powstała Polska i narodziła się historia naszego Kraju. W tak uroczystym i radosnym dniu, stanowczo oświadczam, że uczynię wszystko aby sprostać wymaganiom, które stawia mi urząd, historia i tak cenna idea samorządności.

Pamiętam i wiem zgodnie z zapisami Konstytucji 3 Maja, że „…wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu…”.

W imieniu naszego społeczeństwa apeluję więc do polityków, samorządowców – dbajmy wspólnie o to co nas łączy i łączyć powinno – konstytucyjną wolność, dobro Polski i jej mieszkańców. Tego wymaga od nas historia. Tego powinniśmy wymagać od siebie.

Na okoliczność obchodów uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja zorganizowanych w Gnieźnie, by złożyć hołd twórcom Konstytucji oraz tym, którzy bronili jej ideałów odczytany został przez majora Grzegorza Schmidta z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu apel pamięci i oddana została salwa honorowa. W apelu przywołano pamięć ważnych postaci z historii Polski, twórców Konstytucji 3 Maja Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja, Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, posłów Sejmu Wielkiego, żołnierzy wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, bohaterów spod Zieleńca i Dubienki.

Pododdziałem honorowym wojska polskiego z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza dowodził porucznik Łukasz Rajzel.

Uroczystość zakończyło składanie wiązanek przez zgromadzone delegacje na Placu Katedralnym przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego i odśpiewaniem Roty.foto. Gniezno.com.pl2013-05-07
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21422813

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno