XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, iż XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 28 maja 2013 roku o godz. 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
XXXVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
28 maja 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wstąpienie w miejsce radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego za rok 2012.
 10. Sprawozdanie finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2012 i plan finansowy na rok 2013.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego przedsiębiorstwu Urbis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2013;
  3. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.