Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie realizuje Program specjalny „Motywacja, aktywność – praca”

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że realizuje Program specjalny finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Celem programu “Motywacja, aktywność - praca” jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia.

Programem objętych będzie 20 osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Program realizowany będzie do 31.12.2013 r.


W ramach programu:
  • Wszyscy uczestnicy skierowani zostaną na specjalistyczny proces poradnictwa zawodowego w trakcie, którego wspólnie z doradcami zawodowymi opracują ścieżkę aktywizacji zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania
  • Uczestnicy programu zostaną objęci pomocą i wsparciem pośredników pracy
  • Wszyscy uczestnicy programu specjalnego będą korzystać z zajęć prowadzonych w klubie pracy przez lidera klubu pracy z zakresu prezentowania własnych możliwości, umiejętności i wiedzy oraz aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
  • 10 osób zostanie skierowanych na szkolenie - Kurs obsługi komputera, urządzeń biurowych i kas fiskalnych z umiejętnością wystawiania faktur
  • 20 osób zostanie skierowanych na staże
  • 10 osób bezrobotnych podejmie zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Zapraszamy od udziału w programie osoby długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz pracodawców

Zainteresowane osoby powinny zgłosić się do pośredników pracy
-pokój 5, 6, 7, 14, 15, 16 w CAZ (parter).


POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE
62 – 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20
tel. (61) 426-16-49, 426-44-34, fax 426-11-62,
e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl


2013-05-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21364761

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno