Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, iż XXXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku o godz. 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
XXXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
25 czerwca 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012,
  2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2012 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Gospodarka finansami Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz ustosunkowanie się dyrektora do informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2013r. dotyczących wyników kontroli gospodarki finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie w kwietniu 2013r. przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
 8. Zobowiązanie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do podjęcia działań w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/9/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych;
  2. w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Prezesa Zarządu TEB Edukacja Sp. z o.o. Pana Michała Pełki z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 2;
  3. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Oddziałami Zorganizowanymi przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 i Gimnazjum Specjalne nr 11 w Gnieźnie przy ul. Elizy Orzeszkowej 20;
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/226/2013 z dnia 27.02.2013 r. w sprawie: przekazania dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu na organizację wystawy „Gniezno – Pierwsza Stolica Polski”;
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na Os. Jagiellońskim nr 44 w Gnieźnie;
  6. w sprawie: ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  7. w sprawie: ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, na rzecz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
     z up. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

     Marian Pokładecki


2013-06-13
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 21-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20727477

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno