Zaproszenie

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Gniezno,zaprasza na uroczystość 70.
Rocznicy pogromu na Wołyniu i Polsce Południowo-Wschodniej.
Uroczystość odbędzie się w czwartek 11 lipca 2013r.

Program:
godz. 18.30 - Msza św. Koncelebrowana w Kościele Św. Trójcy
godz. 19.15 - uroczystość przy TABLICY –Krzyżu Katyńskim


Prezes TMLiKPW
Janusz Sekulski