Ukraińscy studenci odwiedzili Starostwo

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie po raz kolejny dyskutowano o polsko-ukraińskich relacjach, Unii Europejskiej oraz idei samorządności.

5 lipca delegacja studentów z Czarnomorskiego Państwowego Uniwersytetu w Mikołajowie spotkała się z Wicestarostą Gnieźnieńskim Robertem Andrzejewskim. Podczas trwających prawie trzy godziny rozmów, studenci z Ukrainy zapoznali się z historią Gniezna i początków polskiej państwowości. Na przykładzie doświadczeń Powiatu Gnieźnieńskiego omówiono także funkcjonowanie polskich samorządów, tworzenie dokumentów strategicznych i projektów niezbędnych przy aplikowaniu o unijne środki finansowe. Spotkanie zakończył pokaz filmu promocyjnego naszego powiatu oraz krótka wycieczka po budynku urzędu.

Wymiana doświadczeń możliwa była dzięki współpracy Wydziału Nauk Politycznych UAM oraz Czarnomorskiego Państwowego Uniwersytetu w Mikołajowie.