Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał dodatkowe środki

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że pozyskał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Celem programu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób
zwolnionych w 2013 r. z przyczyn niedotyczących pracowników oraz
pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi.
Programem objętych będzie 20 osób.
Program realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie do 31.12.2013 roku

W ramach programu:
Zapraszamy od udziału w programie osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników zarejestrowane w PUP w Gnieźnie oraz pracodawców zainteresowanych stworzeniem nowego miejsca pracy dla w/w osób.

Zainteresowane osoby powinny zgłosić się do pośredników pracy -pokój 5, 6, 7, 14, 15, 16 w CAZ (parter).