Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 21 grudnia 2004 r. o godz. 11:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Proponowany porządek obrad:

Część I Świąteczne spotkanie przy opłatku.

Sesja rozpocznie się łamaniem opłatkiem, składaniem życzeń świątecznych i noworocznych. W uroczystości uczestniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Józef Muszyński

Część II Część merytoryczna.

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Przyjęcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. koreferent w sprawie projektu budżetu przedstawiany przez przewodniczącego Komisji Finansowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w toku prac nad budżetem pozytywnie zaopiniowanymi przez Zarząd,
  7. głosowanie uchwały budżetowej.
 8. Sprawozdania z rocznej działalności Komisji: Finansowej; Rewizyjnej oraz Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego,
  2. w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego,
  3. w sprawie: odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. pana Romana Klejborowskiego,
  4. w sprawie: przeniesienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. w sprawie: zmiany Budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2004 rok.
  6. w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
 10. Wolne głosy i informacje - wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego.
 11. Zakończenie sesji.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska2004-12-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21453168

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno