19 sierpnia kolejna możliwość rejestracji w ZIP

Ze względu na duże zainteresowanie możliwością rejestracji w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta informujemy, że już 19 sierpnia (poniedziałek) od godziny 9.00 ponownie zapraszamy Państwa

... z dowodem osobistym lub paszportem, do Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, gdzie pracownicy Wielkopolskiego Oddziału NFZ udzielą Państwu niezbędnych informacji związanych z obsługą ZIP oraz dokonają Państwa bezpłatnej rejestracji w systemie.

Prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza na stronie internetowej www.zip.nfz.gov.pl

Serdecznie zapraszamy