Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Chcą rozpocząć własną działalność

20 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się szkolenie "Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej", w którym uczestniczyły osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności.

Spotkanie otworzył uroczyście Wicestarosta Gnieźnieński Robert Andrzejewski. Szkolenie dedykowane było przede wszystkim osobom, które poszukują alternatywnych źródeł finansowania na otwarcie działalności gospodarczej. Podczas kilkugodzinnego spotkania 25 uczestników nabyło kompleksową wiedzę na temat możliwości jakie oferują fundusze europejskie na otwarcie własnego biznesu w formie dotacji i pożyczek. Zainteresowani mogli dowiedzieć się między innymi jakie instytucje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rekrutują osoby chętne do pozyskania dotacji w wysokości 40 tys. zł na otwarcie działalności gospodarczej. Obecnie największe szanse na pozyskanie dotacji mają głównie:osoby bezrobotne po pięćdziesiątym roku życia, osoby bezrobotne niepełnosprawne lub osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Konsultantka Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie - Justyna Jastrzębska szczegółowo omówiła również zasady przyznawania dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Dodatkowo objaśniono formę korzystania z pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE. Nowością na szkoleniu była oferta Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, która proponuje mikropożyczki w ramach projektu "Moja firma z pożyczką". Osoby korzystające z pożyczki mogą także liczyć na możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa. Pożyczki skierowane są zarówno dla osób bezrobotnych, pracujących, jak i nieaktywnych zawodowo np. studentów. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% w skali roku. W drugiej - warsztatowej części szkolenia, konsultantka PIFE Katarzyna Gałka-Sztandera przedstawiła podstawowe kryteria i dokumentację niezbędną w procesie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - formularz rekrutacji i biznesplan. Osoby, którym nie udało się dotrzeć na szkolenie oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na otwarcie firmy zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ulicy Rynek 10/1 w Gnieźnie.2013-08-23
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21364722

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno