Stypendia Marszałka

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, informuje o możliwości składania wniosków o stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych,...

studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w :

Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10, pokój 2.12
62-200 Gniezno

w terminie do: Więcej informacji pod numerem tel. 061 424 66 90

Pliki do pobrania:
  1. Uchwała w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  2. Regulamin Stypendium Marszałka
  3. Wniosek o stypendium dla ucznia
  4. Wniosek o stypendium dla studenta
  5. Zbiorcze zestawienie potwierdzające status rodziny
  6. Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej
  7. Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
  8. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci