Lekcja bezpieczeństwa i niecodzienni goście

Symulator zderzeń, udostępniony dzięki uprzejmości Polskiego Związku Motorowego w Gnieźnie, który przez cały tydzień znajdował się w holu Starostwa wzbudził spore zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu.

Wśród gości, którzy specjalnie w ramach akcji „Bezpieczny Powiat”, wybrali się do naszego urzędu znalazły się między innymi przedszkolaki z przedszkola Sióstr Miłosierdzia z Gniezna. Starostwo odwiedzili także wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z Niechanowa. Obie grupy spotkały się również z sekretarzem Powiatu Małgorzatą Cichomską-Szczepaniak, która przybliżyła im istotę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poza symulatorem zderzeń, każdy mógł skorzystaćz alkogogli, wypożyczonych przez gnieźnieńską Komendę Policji.