Inwestycja w oświatę - znamy uczestników

Znamy już szkoły i przedszkola zakwalifikowane do udziału w projekcie "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - powiat gnieźnieński"

01 sierpnia 2013 roku Powiat Gnieźnieński przystąpił do realizacji projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - powiat gnieźnieński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowały się następujące szkoły i przedszkola z terenu powiatu gnieźnieńskiego: W najbliższych dniach z dyrektorami szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie skontaktują się Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE), którzy wspólnie z dyrektorem opracują indywidualny harmonogram uczestnictwa w projekcie.