Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na stronie Powiatu w zakładce "organizacje pozarządowe" został zamieszczony projekt programu wraz z formularzem konsultacji:

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji i przekazywanie ich za pośrednictwem: