Językoznawcy w Gnieźnie

W Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie rozpoczął się dzisiaj LXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonała Renata Przybylska, Przewodnicząca Zarządu PTJ.

Owocnych obrad życzył przybyłym do Gniezna badaczom języka polskiego Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który mówił między innymi: "Teraźniejszość, w której akt komunikacji zdominowany jest przez obraz, skrótowość i brak gramatycznej spójności, stawia przed współczesnym językoznawstwem trudne zadanie - opisu języka i dostosowania go do potrzeb współczesnej komunikacji z zachowaniem jakże istotnej dbałości o jego historię i kulturę. Niezwykle ważną rolą w tej perspektywie jest nauczanie języka polskiego, zarówno jako języka ojczystego, jak i obcego. Nie należy zapominać w tym miejscu, że język nie jest wyłącznie narzędziem mowy, że dotyczy on także zabytków piśmiennictwa i dzieł literackich, w których zawarta jest bogata historia naszego narodu i która wciąż musi być rozumiana przez współczesnych […]Pamiętajmy, że poprawność językowa jest elementem kultury i dobrego wychowania, a dbałość o nasz język jest obowiązkiem z którego nic nie może nas zwolnić".

Inauguracyjny wykład wygłosił prof. Bogdan Walczak. Obrady polskich językoznawców potrwają do jutra.