Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzyowego w Gnieźnie

Podaje się do wiadomości mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego, że zgodnie z „Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2013” w dniu 26 września 2013 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening elementów wchodzących w skład tego systemu.

W związku z powyższym w dniu 26 września (czwartek) o godz. 12.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych.

Z poważaniem
Andrzej Klimuk
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych