Nowa publikacja Prymasa Polski Józefa Kowalczyka

Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski, na konferencji zorganizowanej w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie zaprezentował swoją nową książkę „Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską 1993/1998”

, przybliżającą przebieg prac nad unormowaniem w Polsce relacji na linii państwo kościół.

Podczas prezentacji książki w IKE UAM interesujący referat na temat znaczenia stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską dla pokoju światowego, wygłosiła Hanna Suchocka, była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. Wśród zaproszonych na konferencję prelegentów obecni byli również: ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz oraz Ks. bp Krzysztof Wętkowski. W spotkaniu uczestniczył także Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. Prezentację poprowadził ks. Zbigniew Przybylski.