Strona główna Mapa serwisu Kontakt
                  W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Z wizytą w terenie podczas akcji usuwania azbestu…

8 października Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO – Wykonawca zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”, przeprowadził demontaż płyt eternitowych na terenie jednej z posesji w miejscowości Skrzetuszewo, gmina Kiszkowo.

Pracę w terenie wizytowali: Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - Alina Kujawska-Matanda, Wójt Gminy Kiszkowo – Tadeusz Bąkowski oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego – Magdalena Musiałowicz.

Powiat Gnieźnieński już od 2008 roku koordynuje realizację likwidacji azbestu przy udziale środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu, Miasta Gniezna oraz Gmin powiatu gnieźnieńskiego.

Dofinansowaniu, podobnie jak w poprzednim roku, w wysokości 100%, podlegają koszty związane zarówno z demontażem, jak i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Od 2008 roku usunięto w naszym powiecie już ponad 2 000 Mg płyt eternitowych. W tym roku Gminy powiatu przekazały do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa około 230 wniosków od osób zainteresowanych usunięciem azbestu ze swoich nieruchomości.

Odpady azbestowe wytworzone na terenie powiatu gnieźnieńskiego unieszkodliwiane są na 3 składowiskach odpadów niebezpiecznych: EKO-POL SP z o.o. z siedzibą w Pruszczu, Firmą Mo-BRUK z siedzibą w Korzennej pow. Nowy Sącz oraz Spółce „Środowisko i Innowacje” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Dobrów gm. Tuczępy.

Z dniem 30 września br. zakończył się etap składania wniosków. Do tej pory w pierwszej racie zutylizowano ponad 233 kg azbestu za łączna kwotę 121 392,62 zł.

Realizacja złożonych wniosków potrawa jeszcze do 4 listopada.


2013-10-10
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 19-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20698340

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno