Będą kształcić Prymusów

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak uczestniczył w oficjalnym otwarciu żłobka, językowego przedszkola oraz Językowej Szkoły Podstawowej „Prymus”.

Podczas otwarcia Starosta życzył wszystkim rozpoczynającym naukę w nowej placówce powodzenia, doskonałych wyników oraz wytrwałości w osiąganiu wyznaczonych celów. Starosta dodał także, że „powstanie językowej szkoły podstawowej, w której najmłodsi mają możliwość nauki nie tylko w ojczystym języku, jest doskonałym dowodem na dostosowanie oferty dydaktycznej do wymagań współczesnej rzeczywistości”.