Sala Sesyjna ma swojego patrona

Przed Salą Sesyjna Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odsłonięto dzisiaj pamiątkową tablicę poświęconą Wojciechowi Trąmpczyńskiemu - pierwszemu Marszałkowi Senatu II Rzeczypospolitej - urodzonemu w 1860 r. w Dębłowie Królewskim pod Gnieznem.

Witając zgromadzonych w Sali Sesyjnej Starostwa gości: parlamentarzystów, radnych, samorządowców z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego oraz potomków Marszałka Trąmpczyńskiego i delegacje z gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych, a także pracowników urzędu, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak mówił:
"Cieszę się, że inicjatywa ta spotkała się z aprobatą i dziś mogłem wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dokonać oficjalnego odsłonięcia tablicy znajdującej się przy wejściu do sali. Marszałek Trąmpczyński już za życia stał się postacią wybitną. Politykiem, który w trudnych czasach kierował się przywiązaniem do praworządności, nie zapominając o zasadach patriotyzmu. Nie przypadkowo więc, stał się on patronem sali, w której zapadają decyzje ważne dla społeczności naszego regionu…"

Uchwałę Senatu RP w sprawie upamiętnienia postaci Marszałka Wojciecha Trąmpczyńskiego odczytał Senator Piotr Gruszczyński. Następnie życie i karierę polityczną Marszałka Wojciecha Trąmpczyńskiegow interesującym wykładzie przybliżył Tadeusz Panowicz.

Miłym akcentem spotkania było podsumowanie konkursu "Wiedzy o Marszałku Trąmpczyńskim", zorganizowanego we wrześniu pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego.
Laureatami konkursu zostali:
Marcin Pawlak ZSP nr 2 - I miejsce
Aneta Kołodziejek ZSP Witkowo - 2 miejsce
Luiza Szczepańska ZSP Witkowo i Piotr Pietryga ZSP Witkowo - 3 miejsce Dawid Fyrdyn ZSP nr 4
Adam Kaźmierczak ZSP nr 4
Joanna Maciak ZSP nr 4
Agnieszka Nowicka ZSP nr 4
Przemysław Wachowski ZSP nr 4
Patryk Szulc ZSP nr 2
Mateusz Zamiara ZSP nr 2

Nagrody zwycięzcom wręczył Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz Senator RP Piotr Gruszczyński.