Nowe technologie dla NGO

Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska” rozpoczęło badanie ankietowe nt. wykorzystywania nowych technologii przez polskie organizacje pozarządowe. Jest to pierwsze tak szczegółowe badanie o zasięgu ogólnopolskim, a jego wyniki zostaną opublikowane i udostępnione na wolnej licencji z końcem bieżącego roku.

Badanie kierowane jest do organizacji pozarządowych z całej Polski. Organizacje, które wezmą w nim udział uzyskają dodatkowo dostęp do „Podręcznika działań w Internecie dla NGO”, poświęconego promocji działań organizacji przy użyciu nowych technologii (pozycjonowanie stron internetowych, social media, e-mail marketing). Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

Formularz ankiety jest dostępny pod adresem: www.bit.ly

O Stowarzyszeniu:
Jednym z celów działalności Stowarzyszenia „Pracownia Obywatelska” jest wzmacnianie potencjału III sektora poprzez profesjonalizację działań organizacji pozarządowych. Cel ten realizuje między innymi poprzez organizację warsztatów „Nowe technologie dla organizacji obywatelskich” oraz prowadzenie szkoły nowych technologii „#NGO Szkoła”.