Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiat Gnieźnieński z nominacją do tytułu „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej”

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak odebrał z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Wicemarszałka Senatu RP Marii Pańczyk-Pozdziej Nominację...

dla Powiatu Gnieźnieńskiego do tytułu „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej” w kategorii „Nagroda Krajowa dla Instytucji” za zainicjowanie i realizację projektu „Tu powstała Polska”.

Głównym celem Nagrody ustanowionej w 2013 roku przez marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza jest uhonorowanie osób, instytucji czy organizacji mających szczególne zasługi dla ochrony dziedzictwa narodowego i kultywowania polskiej tożsamości w kraju i poza jego granicami. W ceremonii wręczenia wyróżnień, która odbyła się 15 listopada br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie, uczestniczyli nominowani i laureaci Nagrody. Uroczystego podsumowania konkursu dokonał Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Laureaci:
 • w kategorii "Nagroda krajowa dla osób fizycznych"- Mirosław A. Supruniuk z Torunia – za utworzenie unikatowego Archiwum Emigracji;
 • w kategorii "Nagroda krajowa dla instytucji" – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z Tarnowskich Gór - za wytrwałą, wieloletnią opiekę nad dziedzictwem przemysłowym;
 • w kategorii "Nagroda zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza" - Wołodymyr Herycz z Ukrainy - za wkład w budowanie polsko-ukraińskiego porozumienia na rzecz ocalenia spuścizny historycznej i kulturowej i wieloletnią działalność na rzecz ochrony, rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa materialnego dawnej Rzeczypospolitej;


Oprócz laureatów w tegorocznej pierwszej edycji konkursu nominowano do tego wyróżnienia następujące osoby i instytucje: W kategorii „Nagroda krajowa dla osób fizycznych”:
 • ks. Stanisława Dziedzica z Sękowej za opiekę nad zabytkami architektury drewnianej wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W kategorii „Nagroda krajowa dla instytucji”:
 • Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju za konserwację i rewitalizację obiektów zabytkowych;
 • Powiat Gnieźnieński za zainicjowanie i realizację projektu „Tu powstała Polska”;
 • spółkę Thermaleo z Warszawy za łączenie komercyjnej działalności biznesowej z troską o rewitalizację, konserwację i odbudowę obiektów architektury uzdrowiska Szczawnica;
 • Stowarzyszenie Rewitalizacji Cmentarzy Ewangelickich z Ryczywołu za uporządkowanie i rewitalizację zabytkowych cmentarzy na terenie gminy, a także działania edukacyjne podejmowane na rzecz uświadamiania lokalnej społeczności wieloetniczności, wielokulturowości i różnorodności religijnej zamieszkiwanego przez nią terenu.

W kategorii „Nagroda zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza”:
 • Szkołę Średnią im. Władysława Syrokomli w Wilnie za wieloletnie krzewienie polskich tradycji na Litwie;
 • Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju z Wielkiej Brytanii za wieloletnią działalność na rzecz kształtowania tożsamości narodowej wśród młodzieży polonijnej i kultywowania polskiej tradycji;
 • Związek Harcerstwa RP, Obwód Kluczborski, za opiekę nad cmentarzami i mogiłami polskimi na Ukrainie.

„To, co otrzymaliśmy jako dorobek poprzednich pokoleń, jest zachowane dzięki osobom i środowiskom, którym leży na sercu utrwalanie tej spuścizny…” – mówił podczas ogłoszenia wyników konkursu marszałek Bogdan Borusewicz. Z kolei Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski dodał nawiązując do nazwy nagrody, że „Strażnik to nie policjant. To raczej stróż, opiekun”.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak stwierdził, że za sprawą nagrody „doceniony został wysiłek Powiatu Gnieźnieńskiego podjęty przy realizacji projektu pn. „Tu Powstała Polska”. Nagroda jest dla Starosty „zaszczytem i jednocześnie świadectwem, że nasze działania służą nie tylko mieszkańcom Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, ale przyczyniają się także do kulturowego ubogacania naszego kraju”.

Konkurs zorganizowano we współpracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Centrum Kultury.Prezentacja - załącznik do wniosku aplikacyjnego
do Konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej.

2013-11-18
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 24-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20760151

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno