Budujemy społeczną świadomość

Podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Aby przybliżyć tematykę dotyczącą obowiązków podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska15. listopada Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zorganizował w tym zakresiebezpłatne szkolenie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele miasta i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie,Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie,Nadleśnictwa Gniezna orazprzedsiębiorcy, przedstawiciele firm, instytucji rolniczych, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, rolnicy, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 3 w Gnieźnie.

Zaproszonych gości powitała Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska – Matanda, a oficjalnego otwarcia dokonałStarosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak zwracając uwagę na skomplikowany zestaw obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz na potrzebę ich umiejętnej interpretacji i poczucie odpowiedzialności za stan środowiska.

W roli prelegentów wystąpili: Małgorzata Knapczyk – Naczelnik Wydziału Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Jolanta Gliszczyńskai Beata Zastawa.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło ponad 100 aktywnie włączających się w dyskusję uczestników, co stanowi ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości w aspekcie przepisów prawa ochrony środowiska.