Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Dziś obchodzimy „Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu”. Starostowo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie przyłącza się do światowej akcji poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

Zapraszamy mieszkańców powiatu do korzystania z możliwości sprawdzenia zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Badanie to można wykonać w godzinach 9:00 – 12:00.