Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wspólne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna

W dniu 25 listopada odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz...

Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy funkcjonującymi Radami.

Gościem spotkania była p. Justyna Ochędzan reprezentująca Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu. Jej wystąpienie dotyczyło podsumowania Wielkopolskiego Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 23 września b.r. w Poznaniu. Zaznaczyła, że w województwie wielkopolskim tylko na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego zarówno w powiecie jak i w mieście Gniezno. Zaproponowała szereg dobrych praktyk do zastosowania.

Ponadto Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele Miasta Gniezna realizujący konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poinformowali, że wysokość środków przewidzianych na organizacje konkursów będzie analogiczna do roku 2013.

W opracowanym Wieloletnim Strategicznym Programie Operacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 zapisano projekt pod nazwą „Obywatelski Powiat Gniezno”. W aspekcie tego wśród uczestników posiedzenia wywiązała się dyskusja o wydzielenie w przyszłości środków finansowych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę dla pomysłu zorganizowanie w Gnieźnie II Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz do kolejnych wspólnych posiedzeń.

2013-11-28
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21423025

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno