Nadzwyczajna XLIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu...

z dnia 03 grudnia 2013 r. zwołuję nadzwyczajną XLIV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 06 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad nadzwyczajnej XLIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2013-2023.
    2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013.
  5. Zamknięcie sesji.