Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Człowiek - najlepsza inwestycja

Dotacje na doskonalenie nauczycieli - nowa jakość oświaty w powiecie gnieźnieńskim. Z Mariolą Sochacką, Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji, rozmawia Katarzyna Andrzejewska.

Powiat gnieźnieński od kilku miesięcy realizuje projekt wsparcia rozwoju szkół. Na czym polega wartość tego projektu? Czym różni się on od tradycyjnego doskonalenia nauczycieli?
W podjęcie decyzji o byciu nauczycielem wpisana jest zgoda na nieustanne podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Rozwój zawodowy nauczyciela przynosi wzrost kompetencji poszczególnych osób i w rezultacie ich lepszą pracę. W takiej formie proces kształcenia jest inicjowany i realizowany przez poszczególnych pracowników i to tylko oni mogą wykorzystać nabytą wiedzę. W celu zapewnienia efektu na poziomie całej szkoły – cykl uczenia się musiałby być powtarzany na nowo w odniesieniu do każdego pracownika. Kompleksowy rozwój szkoły ma na celu wsparcie całej organizacji oraz wprowadzenie trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania szkoły, a w rezultacie lepszą pracę całej placówki i jej pracowników. Jego atutem jest to, że jest zaplanowany i realizowany zespołowo przez nauczycieli z zaangażowaniem i wsparciem dyrektora placówki. Wskaźnikiem do podjęcia decyzji o kierunku rozwoju jest problem większej grupy w szkole, a nie pomysł pojedynczego nauczyciela na własny rozwój. Kompleksowe wsparcie ma pracować na potrzeby konkretnej szkoły, być zbudowane na jej potrzebach i możliwościach w taki sposób, aby zwiększyć jej zdolność do samodzielnego rozwiązania problemów. Wartością nie do pominięcia jest fakt organizowania go na terenie szkoły, bez konieczności wyjazdów do innych miast i z wykorzystaniem potencjału różnych instytucji wsparcia takich jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodki doskonalenia nauczycieli czy biblioteka pedagogiczna.

Jest pani SORE (Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji) w 13 szkołach i przedszkolach. Za panią kilkadziesiąt spotkań z dyrektorami i radami pedagogicznymi. Jakie są Pani pierwsze spostrzeżenia?
Doskonalenie wpisane jest w zawód nauczyciela i na początku z niczym nowym nie kojarzyło się odbiorcom. Tymczasem już pierwsze spotkanie na radzie pedagogicznej przynosiło pewne zmiany, bo wyłonienie obszaru do rozwoju odbywało się zespołowo, każdy miał wpływ na to, co szkoła planowała zmieniać. Podczas wspólnej pracy nauczycieli w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym wielokrotnie szukano przyczyn problemów w dzieciach, rodzicach, środowisku, a poprzez wspólną rozmowę odkrywano, jak dużo zależy od samej szkoły. Już podczas tego spotkania udawało się poczynić ustalenia pewnych zmian, które mogłyby poprawić funkcjonowanie szkoły. Warsztat to okazja do pogłębienia współpracy między nauczycielami i wielokrotnie słyszałam słowa: „wreszcie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać”.

Na jakie problemy najczęściej zwracano uwagę?
Diagnoza potrzeb wykazała zapotrzebowanie na doskonalenie umiejętności budowania prawidłowych relacji międzyludzkich: pojawiła się potrzeba pracy nad komunikacją oraz pracą w zespole jako tą, która warunkuje rozwiązanie pojawiających się trudności, konieczność wspierania sfery wychowawczej, współpracy z rodzicami, motywowania i aktywizowania ucznia w nauce.

Już za kilka dni ruszą sieci współpracy – nauczyciele tej samej profesji, ale z różnych szkół, z różnych poziomów nauczania będą mogli dzielić się doświadczeniami i nawzajem wspierać. Jaka wartość będzie płynąć z takich sieci?
Sieć współpracy i samokształcenia to zespół ok. 20 - 25 nauczycieli lub dyrektorów z różnych szkół lub przedszkoli, którzy współpracują w zorganizowany sposób. Przyświecająca im idea wymiany doświadczeń i samokształcenia zakłada budowanie nowych umiejętności poprzez analizę już zastosowanych rozwiązań. Spotkania ludzi zainteresowanych wspólną tematyką pozwolą na dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz wspólne nabywanie nowych kompetencji. Wartością nie do pominięcia będzie nawiązanie kontaktów, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami oparte na wzajemnych doświadczeniach i wiedzy oraz możliwość korzystania z wiedzy eksperta.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2013-12-10
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21398600

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno