Strona główna Mapa serwisu Kontakt
    PWB- w dniu 28 kwietnia konsultacje w PWB odwołane z powodu szkolenia. Za utrudnienia przepraszamy.     Wojskowa Komenda Uzupełnień poszukuje kandydatów na szkolenie w służbie przygotowawczej – korpus szeregowych (szkolenie odbywa się w terminie od 04/05 maja 2017r. do 31 sierpnia 2017r.     Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Podsumowanie projektu konkursowego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie realizował od 01.07.2012 r. do 30.11.2013 r. projekt konkursowy pt. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej...

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Całkowita wartość projektu wyniosła 157 708,50 zł (współfinansowanie EFS 85%, współfinansowanie krajowe - dotacja celowa 15%).

W ramach projektu wsparciem objęto 28 osób (w tym 20 kobiet) bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie doradcy zawodowego w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania. Ponadto dla 25 osób zorganizowano 2-dniowe warsztaty aktywizujące, które prowadzili Liderzy Klubu Pracy.

Osoby uczestniczące w projekcie odbyły również szkolenia:
  • „Trening umiejętności społecznych z elementami kreowania własnego wizerunku” - 20 osób (w tym 14 kobiet)
  • „Profesjonalne sprzątanie z elementami bhp” - 11osób (w tym 7 kobiet)
  • „Pracownik administracyjno–biurowy z modułem telemarketingu” - 12 osób (w tym 11 kobiet).
W celu podtrzymania zdobytych kwalifikacji przez uczestników na powyższych szkoleniach oraz zdobycia praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu u pracodawców 13 osób (w tym 9 kobiet) skierowano do odbycia stażu. Spośród osób odbywających staż 11 osób (w tym 9 kobiet) podjęło zatrudnienie.

Założono 30% efektywność zatrudnieniową, tj. podjęcie zatrudnienia przez 9 osób (w tym 6 kobiet). Natomiast aktualnie 50% uczestników projektu - 14 osób (w tym 12 kobiet) pozostaje w zatrudnieniu.

Uwzględniając zatem powyższe, cel główny projektu tj. zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 28 osób (w tym 20 kobiet) niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy został osiągnięty, a zakładany wskaźnik efektywności zatrudnieniowej przekroczył planowaną wartość.

2014-01-09
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt wspierania biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 28-04-2017 r.    Licznik Odwiedzin18537613

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno