Piękny koncert i „Wojtki” dla najlepszych

Wyjątkowy Koncert Noworoczny uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych odbył się wczoraj w Auli dawnego „Medyka”. Na koncercie obecny był Starosta Dariusz Pilak, Członkowie Zarządu Powiatu...

Alina Kujawska-Matanada i Stanisław Rajkowski oraz parlamentarzyści, władze miasta i przedstawiciele służb mundurowych.

Przy okazji koncertu, dedykowanemu miedzy innymi Staroście Gnieźnieńskiemu,zorganizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie wręczone zostały „Wojtki” – nagrody przyznawane przez czytelników tygodnika „Przemiany na Szlaku Piastowskim”. Nagrodę „Wojtka 2013” otrzymała Kamila Wesołowska-Czajaka za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących. W nowej kategorii „Eko-Wojtek” nagrodzona została Maria Brykczyńska z Polskiego Klubu Ekologicznego.

Starosta Gnieźnieński D. Pilak serdecznie gratulował nagrodzonym życząc im dalszych sukcesów. Wyraził także swoją radość z faktu, że gnieźnieńscy uczniowie mają coraz więcej okazji by prezentować swoje umiejętności szerokiej publiczności. Dziękując organizatorom i dyrekcji szkoły dodał, że wspierając najzdolniejszych uczniów stypendiami Starostwo Powiatowe w Gnieźnie nadal aktywnie będzie pomagać uzdolnionej młodzieży.