Srebrne medale za zasługi dla obronności kraju dla mieszkańców naszego powiatu

Pani Krystyna Grzegorek oraz państwo Zofia i Bogdan Słowik zostali odznaczeni srebrnymi medalami za zasługi dla obronności kraju.

Medale przyznaje Minister Obrony Narodowej rodzicom, których dzieci (synowie) pełnili lub pełnią służbę wojskową. W tym konkretnym przypadku stosowane medale zostały przyznane na wniosek dowódców okręgów wojskowych.

Uroczyste wręczenie medali odznaczonym odbyło się w samo południe w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Medale wręczali Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, mjr Antonii Antkiewicz – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie oraz mjr Zbigniew Nizgorski – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie. Na uroczystości obecny był także Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju wręcza się m.in. rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło lub pełni nienagannie służbę wojskową. W bieżącym roku uhonorowani zostali: Starosta Dariusz Pilak pogratulował odznaczonym podjętego przez nich trudu wychowania dzieci na oddanych ojczyźnie patriotów. Zaznaczył, że okres służby, szczególnie u jej początku, nie jest prosty zarówno dla żołnierza w jednostce, jak i pozostającego w domu rodzica.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez ministra obrony narodowej. Medal został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 r. Stanowi on uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal może być również nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji. Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest legitymacja. Medal posiada trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy.