Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Rekrutacja uczestników do projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka informuje, iż w dniu 20 stycznia 2014 roku od godziny 12.00 rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej do Spółdzielni Socjalnych osób prawnych i Spółdzielni Socjalnych osób fizycznych. Rekrutacja trwa będzie w trybie ciągłym w okresie 27 dni od momentu ogłoszenia naboru zatem do dnia 16 lutego 2014 roku do godziny 12.00

Ważne: przy zgłoszeniu liczy się data oraz godzina wpłynięcia dokumentacji do biura Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Dokumentacja niezbędna do zakwalifikowania dostępna w zakładce do pobrania do pobrania tj. :
  1. Regulamin uczestników projektu; (dotyczy grup inicjatywnych Spółdzielni Socjalnych)
  2. Formularz rekrutacji uczestników projektu; (dotyczy grup inicjatywnych Spółdzielni Socjalnych)
  3. Karta Oceny formularza (poglądowo dla grup inicjatywnych ss, wypełnia KOP)
Osoby chętne do udziału w projekcie powinny:
  1. zgłosić z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie Formularza rekrutacyjnego,
  2. pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną.
Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
  1. Etap oceny formalnej: I etap- akcja informacyjno-promocyjna, wypełnienie i złożenie Formularza Rekrutacyjnego,
  2. Etap oceny merytorycznej: II etap- pomyślne przejście przez rozmowę kwalifikacyjną, III etap- analiza i kwalifikacja zgłoszeń.
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej pod numerem telefonu 61-6682408 email: rekrutacja@wces.eu, Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości Pan Jakub Kotnarowski, lub w celu uzyskania informacji bezpośrednio w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w biurze projektu WCES przy ul. św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną. Regulamin podpisany i parafowany na każdej stronie stanowi załącznik do formularzy rekrutacyjnych.

Dokumenty do pobrania ze strony projektu: www.wces.eu Dokumentacja powinna wpłynąć w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Ogłoszenie - WCES.7.2.2


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2014-02-03
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21408698

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno