Rekrutacja uczestników do projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka informuje, iż w dniu 20 stycznia 2014 roku od godziny 12.00 rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej do Spółdzielni Socjalnych osób prawnych i Spółdzielni Socjalnych osób fizycznych. Rekrutacja trwa będzie w trybie ciągłym w okresie 27 dni od momentu ogłoszenia naboru zatem do dnia 16 lutego 2014 roku do godziny 12.00

Ważne: przy zgłoszeniu liczy się data oraz godzina wpłynięcia dokumentacji do biura Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Dokumentacja niezbędna do zakwalifikowania dostępna w zakładce do pobrania do pobrania tj. :
  1. Regulamin uczestników projektu; (dotyczy grup inicjatywnych Spółdzielni Socjalnych)
  2. Formularz rekrutacji uczestników projektu; (dotyczy grup inicjatywnych Spółdzielni Socjalnych)
  3. Karta Oceny formularza (poglądowo dla grup inicjatywnych ss, wypełnia KOP)
Osoby chętne do udziału w projekcie powinny:
  1. zgłosić z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie Formularza rekrutacyjnego,
  2. pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną.
Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
  1. Etap oceny formalnej: I etap- akcja informacyjno-promocyjna, wypełnienie i złożenie Formularza Rekrutacyjnego,
  2. Etap oceny merytorycznej: II etap- pomyślne przejście przez rozmowę kwalifikacyjną, III etap- analiza i kwalifikacja zgłoszeń.
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej pod numerem telefonu 61-6682408 email: rekrutacja@wces.eu, Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości Pan Jakub Kotnarowski, lub w celu uzyskania informacji bezpośrednio w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w biurze projektu WCES przy ul. św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną. Regulamin podpisany i parafowany na każdej stronie stanowi załącznik do formularzy rekrutacyjnych.

Dokumenty do pobrania ze strony projektu: www.wces.eu Dokumentacja powinna wpłynąć w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Ogłoszenie - WCES.7.2.2


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego