Wszystko o fotowoltaice

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie serdecznie zaprasza na GNIEŹNIEŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ, które odbędzie się w najbliższy czwartek 20.02.2014 r., o godz. 11:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.

Tematy poruszane podczas czwartkowego spotkania to między innymi:
- energia fotowoltaiczna a jej zapotrzebowanie energetyczne w gospodarce,
- inwestowanie w energię fotowoltaiczną w myśl nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii,
- przygotowanie projektu technicznego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych,
- analiza rentowności w fotowoltaikę,
- budowa, schemat działania, sposoby montażu kolektorów słonecznych,
- możliwości zastosowania instalacji solarnej oraz pozyskiwanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW,
- zagospodarowanie zdegradowanych lub mało atrakcyjnych terenów,
- uniezależnienie gmin jak i gospodarstw rolnych od dostaw energii poprzez tworzenie własnych alternatywnych źródeł energii,
- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania energią odnawialną.

Zapraszamy