Lekcja WOS w Starostwie

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w ramach nietypowej lekcji Wiedzy o Społeczeństwie gościła młodzież z Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie.

Uczniowie w towarzystwie opiekuna, Radnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Ewy Mądrej, Sekretarza Powiatu Małgorzaty Cichomskiej-Szczepaniak oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Małgorzaty Pietrzak-Sikorskiej poznawali funkcjonowanie samorządu szczebla powiatowego oraz codzienną pracę urzędu.

Z uczniami spotkał się także Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który w krótkiej rozmowie odpowiadał na pytania uczniów. Starosta omówił główne zadania powiatów w Polsce oraz przybliżył historię Powiatu Gnieźnieńskiego.