Wręczono „Karty Seniora”

Z inicjatywy, Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego,senatora RP Piotra Gruszczyńskiego oraz lokalnych organizacji pozarządowych postanowiono powołać do życia przeznaczony dla seniorów program „Gnieźnieńska Karta Seniora”.

Osoby, które ukończyły 60. rok życia - Uczestnicy Programu będą mały możliwość korzystania z wielu promocji w punktach usługowych na terenie Gniezna.

Na Sali sesyjnej gnieźnieńskiego Starostwa uroczyście wręczono dziś „Karty Seniora” przedstawicielom Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon w Gnieźnie, Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Gnieźnie, Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego „Promyk” w Gnieźnie, Stowarzyszenia Gnieźnieńskich Amazonek i Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Swoje Karty odebrało dziś ponad 50. Seniorów.

Zadowolenia z Programu nie krył Starosta Dariusz Pilak, który dziękując Seniorom za poparcie tak cennej inicjatywy, życzył im wielu radości związanych z możliwościami, które daje Karta Seniora.

Aby otrzymać Kartę Seniora należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.powiat-gniezno.pl w zakładce Ważne – Gnieźnieńska Karta Seniora i dostarczyć go do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, do Urzędu Miasta lub wybranej organizacji pozarządowej – organizatora Programu.