Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wizyta delegacji francuskiej

W dniu 14 stycznia br. Powiat Gnieźnieński odwiedziła delegacja francuska reprezentująca firmę Bourgogne Recyclage, zainteresowaną umiejscowieniem swojego przedstawicielstwa na terenie naszego kraju. W siedzibie Starostwa Powiatowego delegację francuską przyjęli: Starosta Jacek Kowalski, Prezydent Jaromir Dziel oraz Wicestarosta Andrzej Bilski.Celem wizyty delegacji francuskiej w Powiecie Gnieźnieńskim były rozmowy w zakresie wyboru samorządu terytorialnego (najlepiej związku gmin) zainteresowanego kompleksowym rozwiązaniem problemu gospodarki odpadami. W opinii szefa Bourgogne Recyclage Pascala Secula, Wielkopolska posiada największe atuty dla wybory przyszłego partnera. Z kolei według Z-cy Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego i Ekologii Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Arkadiusza Błochowiaka, za pośrednictwem którego doszło do wizyty delegacji francuskiej w Powiecie Gnieźnieńskim, nie wypada, aby Gniezno wchodziło w struktury Unii Europejskiej nie przygotowane pod względem gospodarki odpadami.

Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami dotyczy w głównej mierze zmiany proporcji odpadów składowanych na komunalnych wysypiskach śmieci i odpadów odtwarzalnych, czyli przechodzących przez tzw. recycling.

Pierwsze próby wprowadzenia selektywnej gospodarki odpadami w powiecie zostały już dokonane (pojemniki na PET-y, szkło białe i kolorowe). Jest to jednak namiastka tego co powinno być zrobione.

Jak podkreślił Starosta Jacek Kowalski, tutejsze władze lokalne mają świadomość potrzeby rozwiązania problemu, jednak z powodu niewystarczających środków finansowych jest on cały czas nierozwiązany. Pojawienie się inwestora zainteresowanego tą tematyką mogłoby polepszyć dotychczasową sytuację.

Bourgogne Recyclage jest jednym z 4 przedsiębiorstw tworzących wraz z Ets Secula, Beaune Dechets Service i Bourgogne Dechets Service, grupę Etienne Secula. Grupa jest przedsiębiorstwem rodzinnym i niezależnym, specjalizującym się od kilku pokoleń w zbiórce, sortowaniu, przetwarzaniu i utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych. Grupa Secula zbiera rocznie ponad 100 000 ton odpadów i realizuje obroty ok. 12,5 mln Euro. Cała grupa zatrudnia 100 osób. Dysponując zakładami, środkami technicznymi i zasobami ludzkimi, firma zdobyła doświadczenie i umiejętności, które chce rozszerzyć na wybrany region Polski w celu zaproponowania globalnej struktury, która byłaby w stanie zbierać, sortować, waloryzować lub przetwarzać całość odpadów produkowanych w wybranym regionie.

Spotkanie zakończyło się podjęciem uzgodnień co do podjęcia szczegółowych rozmów pomiędzy firmą Bourgogne Recyclage a przedstawicielami powiatu i miasta.

Jak słusznie zauważył Starosta Jacek Kowalski, problematyka gospodarki odpadami komunalnymi jest tematem, który w głównej mierze dotyczy gmin, a nie powiatu, jednakże starosta podjął się roli koordynatora i inicjatora rozwiązania tego problemu w całym powiecie.2003-03-18
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21453125

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno