Stypendia dla najlepszych ze szkół powiatu

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak oraz Wicedyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu gnieźnieńskiego Starostwa Paweł Lubbe, wręczyli dzisiaj stypendia przedmiotowe

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego. Uroczystość zorganizowano w Auli ILO w Gnieźnie.

Stypendia za najwyższe wyniki w nauce otrzymali uczniowie z 10 szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, fizyka,chemia, geografia, biologia i historia, a także z przedmiotów zawodowych. Wręczono również trzy stypendia dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

Stypendium wypłacane będzie co miesiąc przez okres jednego semestru szkolnego.

Łącznie przyznano w tym roku 107 stypendiów na łączną kwotę przeszło 69 tys. zł.