XLIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, iż XLIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
XLIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 kwietnia 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 28.03.2014 r. do dnia 29.04.2014r.
 7. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2006 - 2013.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim.
 9. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2013.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  2. w sprawie: udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  3. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej 2199P Lednogóra – Imielenko (poszerzenie);
  4. w sprawie: przekazania zadania i dotacji przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na realizację zadania – Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich, nr 2274P ul. Cmentarna, droga nr 2164P Witkowo – Skorzęcin;
  5. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński w roku 2014 dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim” dofinansowanego z działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;
  6. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2014;
  7. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu gnieźnieńskiego;
  8. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2023;
  9. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.