Patriotyczne spotkanie na 223. rocznicę

Obchody 223. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja rozpoczęła uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w Bazylice Prymasowskiej, przez Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego.

Drugą część uroczystości, która odbyła się na Placu Katedralnym przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego, rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Uroczystość poprowadził Telesfor Gościniak - Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieński, który mówił miedzy innymi:

Współczesność - za co należy być szczególnie wdzięcznym - nie stawia przed nami wyzwań podobnych do tych, jakie towarzyszyły stronnictwu reformatorów doby Sejmu Wielkiego. Niemniej, także zobowiązuje nas do wytężonej pracy i wysiłku na rzecz dobra wspólnego.
Obecnie być patriotą oznacza przede wszystkim roztropne, systematyczne i wytrwałe działanie na rzecz dobra ogółu. Wyrazem oddania Ojczyźnie jest nasza praca, trud edukacji, gotowość zaangażowania w sprawy kraju i naszej małej Ojczyzny.
Patriotyzm zaczyna się bowiem w nas samych. Odpowiedzialność za wychowanie patriotów spoczywa na rodzicach, nauczycielach, wychowawcach, ale stanowi także element smodoskonalenia…"
W trakcie zorganizowanych w Gnieźnie obchodów odczytano również apel pamięci. Po apelu oddana została salwa honorowa. Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zakończono złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem króla Bolesława Chrobrego i wspólnym odśpiewaniem Roty. Rocznicowym uroczystościom towarzyszyła gnieźnieńska Samorządowa Orkiestra Dęta oraz pododdział honorowy wojska polskiego z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza.