Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konieczny consensus, czyli rzecz o Gnieźnieńskim Obszarze Strategicznej Interwencji

Samorządowcy miasta Gniezna, poszczególnych gmin i Powiatu Gnieźnieńskiego ujętych w OSI spotkali się w dniu 7 maja br.

z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyszłości Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Informację na temat terytorializacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przedstawił Grzegorz Potrzebowski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, który wyjaśnił zasady wyznaczenia granic poszczególnych OSI w regionie, jak również proponowane zakresy interwencji OSI. Wbrew wcześniejszym obawom samorządów gmin nie ujętych w OSI (tj. Trzemeszna, Kiszkowa i Mieleszyna), będą one miały większe preferencje w zakresie pozyskania środków w procedurach konkursowych w ramach WRPO 2014 + od pozostałych obszarów metropolitarnych i subregionalnych.

Tymczasem przed włodarzami jednostek samorządu ujętych w OSI stoi nie lada wyzwanie. Konieczne jest osiągnięcie kompromisu w zakresie podziału ok. 100 mln zł. na projekty, które w znaczący sposób mogą poprawić sytuację społeczno – gospodarczą obszaru subregionalnego skupionego wokół Gniezna. Biorąc pod uwagę skalę potrzeb, ilość i zakres propozycji projektów wstępnie złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kwota do podziału nie jest niestety zbyt duża. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy samorządy ujęte w OSI muszą sformalizować swoją współpracę, opracować diagnozę obszaru subregionalnego ze wskazaniem najważniejszych problemów i potrzeb gnieźnieńskiego obszaru. Diagnoza ma być punktem wyjścia do podjęcia negocjacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego co do zakresu interwencji w ramach OSI. Krótko mówiąc, samorządowcy z gnieźnieńskiego OSI muszą sami przygotować wspólnie ustaloną listę projektów a dodatkowo przekonać Marszałka, że te konkretne projekty przyniosą wymierne efekty dla subregionu gnieźnieńskiego, co potwierdzą wskaźniki realizacji poszczególnych projektów. Efektem tych negocjacji ma być podpisanie na początku roku 2015 kontraktu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Liderem gnieźnieńskiego OSI jest miasto Gniezno. Aby został osiągnięty kompromis wspólną propozycję projektów musi poprzeć co najmniej połowa partnerów OSI.

Pula środków w ramach gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji to tylko jeden z instrumentów pozyskania środków unijnych w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. Każda gmina, każdy beneficjent będzie mógł ubiegać się również o środki w ramach konkursów, w podobny sposób jak odbywało się to w ramach WRPO 2007 – 2013. Ponadto będą uruchomione instrumenty ogólnopolskie, w ramach których będzie można ubiegać się o dofinansowanie większych projektów.

Aktualnie kontrakt wojewódzki znajduje się w fazie negocjacji z Komisją Europejską. Ostateczny kształt WRPO 2014 + winien być znany jeszcze w tym roku.


2014-05-08
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 23-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21130741

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno