Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zapraszamy na rajd rowerowy!!!

Już 24 maja odbędzie się wyjątkowy rajd rowerowy wzdłuż nowopowstałego szlaku czerwonego. Tego dnia dokonamy również uroczystego otwarcia szlaków! Zapraszamy wszystkich chętnych na gnieźnieński Rynek. Współorganizatorem rajdu jest Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie.

Termin: 24 maj, zbiórka 9:30 celem rejestracji.

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 10:30


Trasa przejazdu Szlakiem Czerwonym:

GNIEZNO: Rynek - Tumska - Wojciecha – Żuławy – Żabia - Powstańców WLKP.- Kłeckoska - Żerniki i dalej przez miejscowości: Piekary - Braciszewo - Rzegnowo - Żydówko - Dziekanowice, ok. 21 km.

Powrót: Dziekanowice - Siemianowo - Komorowo - Dębnica - Obora - Obórka - GNIEZNO ul. Górna - Powstańców Wlkp.- Żabia - Żuławy- Wojciecha - Tumska - Rynek, ok. 24 km.

Na miejscu odpoczynku przewidziane są konkursy, gry i zabawy zręcznościowe, a w „Karczmie Na Lednicy” poczęstunek i upominki dla uczestników Rajdu.

Uczestnictwo i organizacja Rajdu:
 • W rajdzie mogą brać udział osoby, które 24 maja przybędą na miejsce jego rozpoczęcia. Zapraszamy osoby dorosłe oraz nieletnie, jednak wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 • Uczestnicy przed wyjazdem na trasę - zgłaszają się do organizatora i dokonują wpisu na listę celem ubezpieczenia oraz otrzymania bonu na posiłek.
 • Przejazd uczestników rajdu drogami publicznymi odbywać się będzie na zasadach określonych w „Prawie o ruchu drogowym”. Impreza odbywa się przy ruchu otwartym, jednym pasem drogi zgodnie z kierunkiem ruchu.
 • Na czele każdej kolumny rowerów będzie jechała osoba wyznaczona przez organizatorów.
 • Dopuszcza się udział grup zorganizowanych przez inne podmioty (np. szkoły) pod opieką osób wyznaczonych przez ich kierownictwo. Konieczne jest dostarczenie organizatorom list uczestników grup przed startem.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

Obowiązki i zadania Organizatorów
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Udzielenie pierwszej pomocy medycznej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez uczestnika rajdu.
 • Omówienie trasy przed wyjazdem i zaplanowanie miejsc postoju.

Obowiązki Uczestników
 • Posiadanie własnego, sprawnego roweru, odpowiedniego ubioru oraz dokumentu tożsamości. Organizatorzy nie zapewniają naprawy rowerów w przypadku ich awarii w czasie rajdu, jak również nie gwarantują przewozu uczestnika z tego powodu do miejsca zamieszkania.
 • Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym i ustaleń zawartych w regulaminie rajdu oraz stosowanie się do bieżących zaleceń kierownictwa rajdu.
 • Jazda drogami ogólnodostępnymi, bez zachowania należytej ostrożności może być powodem kolizji lub wypadków, dlatego konieczne jest bezwzględne przestrzeganie poleceń organizatorów.
 • Zabrania się śmiecenia, palenia papierosów, picia alkoholu, niszczenia przyrody i samowolnego oddalania się od grupy.

Serdecznie zapraszamy!2014-05-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21353711

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno