Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Ostrzeżenie meteo- burze z gradem - 22.06.2017 r.                     Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Przyroda budzi się do życia - Konkurs fotograficzny

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Przyroda budzi się do życia” w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ideą konkursu jest spojrzenie przez obiektyw aparatu na bogactwo piękna natury oraz ukazanie znaczenia form ochrony przyrody oraz walorów przyrodniczych wiosną.

Uczestnikiem Konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany jest do miłośników przyrody i fotografii zarazem. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Każdy uczestnik do Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
Fotografie należy przesłać w formie odbitek kolorowych lub czarno – białych w formacie 15x21cm (maksymalnie 24x30cm).

Fotografia zgłoszona do konkursu powinna przedstawiać:
 • świat roślin i zwierząt;
 • elementy przyrody ożywionej i nieożywionej;
 • walory przyrodnicze;
 • atrakcje krajobrazu;
 • urokliwe przyrodniczo miejsca.
Zdjęcia nie mogą być przetworzone i obrobione komputerowo.Wszystkie prace muszą być zapisane na płycie CD w postaci plików cyfrowych (JPEG lub PDF).

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia13 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
z dopiskiem: „Przyroda budzi się do życia”

Do każdej pracy konkursowej należy załączyć kwestionariusz zawierający:
 • IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
 • NAZWĘ SZKOŁY
 • TELEFON KONTAKTOWY
 • TYTUŁ FOTOGRAFII
 • MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘCIA
 • KOMENTARZ DO ZDJĘCIA
 • OŚWIADCZENIA o których mowa w regulaminie
 • ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie: www.naszesrodowisko.pl lub pod numerem telefonu: 61 424 07 48.

Pliki do pobrania

2014-05-28
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt wspierania biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 23-06-2017 r.    Licznik Odwiedzin19313385

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno