Rozśpiewany Eko-Song

28.05.2014 r. odbyła się VI edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego EKO-SONG. Festiwal zorganizowany został przez Szkołę Podstawową nr 1 w Trzemesznie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno.

Celem festiwalu było motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, upowszechnianie idei zasad zrównoważonego rozwoju, rozwijanie pasji artystycznych, podejmowanie aktywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz wymiana ekologicznych doświadczeń. Do VI edycji konkursu zgłosiło się 5 szkół podstawowych z Powiatu Gnieźnieńskiego z następującym repertuarem: Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę: Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa ze Sławna, drugie – Szkoła Podstawowanr 2 z Gniezna, trzecie – Szkoła Podstawowa nr 1 z Trzemeszna, a wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 z Trzemeszna.
Ufundowane nagrody, którymi były mikrofony, globusy oraz atlasy ekologiczne z całą pewnością będą służyły pomocą w rozwijaniu pasji artystycznych i motywować będą do pracy twórczej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Mając na uwadze potrzebę szerzenia wiedzy ekologicznej i dbałości o otaczające środowisko Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i organizuje tego typu inicjatywy, które oprócz umiejętności przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości ekologicznych rozwijają pasje i dostarczają wiele radości. Festiwal uświetnił również występ szkolnego chóru.