Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Pierwszy krok do wspólnej polityki rowerowej

Zrównoważony transport – rozwój ruchu rowerowego w Powiecie Gnieźnieńskim. Utopia czy realna współpraca samorządowa? Pod takim tytułem odbył się w dniu 12 czerwca br. kolejny Konwent Samorządowy Powiatu Gnieźnieńskiego...

, uczestnikami którego byli Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz samorządowcy z wszystkich 10 gmin z terenu powiatu.

Oprócz samorządowców z terenu powiatu w Konwencie uczestniczyli zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także przedstawiciel gnieźnieńskiego oddziału Polskiego Klubu Ekologicznego, stowarzyszenia które od lat jest gorącym orędownikiem rozwoju ruchu rowerowego na terenie Gniezna i powiatu. Gośćmi specjalnymi Konwentu byli Barbara Pujdak, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. komunikacji rowerowej.

Gdańsk jest przykładem miasta, w którym transport rowerowy co roku odnotowuje tendencję wzrostową w transporcie ogólnym. Docelowo w roku 2020 zakłada się osiągnięcie 15% udziału ruchu rowerowego. Miasto Gdańsk opracowało w tym celu strategię rozwoju systemu tras rowerowych, która ma być podstawą do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE w latach 2013-2020. Warto zaznaczyć, że Gdańsk zainicjował swoje działania na większą skalę w zakresie rozwoju ruchu rowerowego w roku 2009, czyli stosunkowo niedawno. Znaczącą rolę przy opracowywaniu systemu tras rowerowych odegrali mieszkańcy Gdańska, którzy aktywnie włączyli w proces konsultacji społecznych.

Co jest ważne, co wielokrotnie podkreślali goście z Gdańska, pieniądze nie są najważniejszym czynnikiem koniecznym do rozwoju tras rowerowych. Pierwszym i najważniejszym elementem pomyślności projektu pt. polityka rowerowa jest zmiana świadomości myślenia i tzw. wola polityczna, a dalej również udział społeczny, wykwalifikowane kadry, no i ostatecznie - zbilansowany budżet. Ważne jest również, aby na wstępie została opracowana polityka transportu rowerowego dla wybranego obszaru, która winna być również poprzedzona zewnętrznym audytem. Innym równie istotnym czynnikiem jest współpraca z gminami ościennymi w zakresie zintegrowanego podejścia do ruchu rowerowego.

Wydaje się, że niniejszy Konwent Samorządowy był pierwszym spotkaniem w tematyce ruchu rowerowego, kiedy zauważono, że jest to temat który, przy ogólnej woli wszystkich, ma realną szansę powodzenia. Jak wyraził się jeden z uczestników Konwentu „budowa tras rowerowych na terenie naszego powiatu jest jednym ze wspólnych dla nas zadań”. Gospodarz spotkania, starosta Dariusz Pilak dodał, że w roku ubiegłym powiat wyznaczył sieć szlaków rowerowych o łącznej długości ponad 280 km, a teraz starostwo spróbuje pochylić się nad wspólną polityką transportu rowerowego, z nadzieją, że w proces ten aktywnie włączą się również i gminy.

Do pobrania: Ciekawe strony dt. inicjatyw rowerowych:2014-06-17
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21446171

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno