Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Podpisano porozumienie w sprawie OSI

W dniu 30 czerwca br. samorządowcy siedmiu gmin i Powiatu Gnieźnieńskiego podpisali porozumienie wyrażające wolę współpracy w ramach Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Tym samym Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny ma możliwość wykorzystania 23,6 mln euro na ograniczanie barier rozwojowych, a także na rozwój społeczno - gospodarczy subregionu.

Podstawą do wszelkich działań w ramach OSI jest uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4680 z dnia 23 maja w2014 roku w sprawie przyjęcia zasad dt. realizacji projektów w ramach mandatu terytorialnego dla obszarów strategicznej interwencji w Wielkopolsce. Jak czytamy w niniejszym dokumencie: „utworzenie OSI dla ośrodków subregionalnych województwa jest wyrazem uznania znaczenia i roli tych ośrodków w strukturze przestrzennej województwa” (…) „W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe ośrodki wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne”.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego harmonogramem, do końca czerwca poszczególne obszary strategicznej interwencji miały za zadanie zawiązać formalną współpracę oraz określić przez poszczególne obszary funkcjonalne miast subregionalnych zakresy tematyczne interwencji wraz z identyfikacją projektów.

Liderem Gnieźnieńskiego Ośrodka Subregionalnego i jego obszaru funkcjonalnego jest Miasto Gniezno.

Aktualnie konieczne jest opracowanie diagnozy obszaru subregionalnego ze wskazaniem najważniejszych problemów i potrzeb gnieźnieńskiego obszaru. Diagnoza ma być punktem wyjścia do podjęcia negocjacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego co do zakresu interwencji w ramach OSI. Gotowy mandat terytorialny zawierający propozycję podziału przyznanej puli środków, winien zostać przekazany do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, czyli do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego najpóźniej do końca listopada br.


2014-07-01
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21399705

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno