Ekumeniczna droga Pielgrzymów

To już 12 rok, kiedy uczestnicy polsko-niemieckiej „Ekumenicznej Pielgrzymki od Jana do Piotra i Pawła” przemierzyli szlak pomiędzy Gnieznem i Magdeburgiem

24 czerwca u stóp gnieźnieńskiej Katedry pielgrzymi po raz kolejny wyruszyli w niezwykła drogę podczas której zgłębiali naukę Chrystusa, a tym samym odkrywali samego siebie. Jak mówili organizatorzy pielgrzymki tegoroczne przesłanie - „Czy Chrystus jest podzielony?” miało zdopingować człowieka do burzenia stereotypów i barier drzemiących pomiędzy pojedynczymi ludźmi i całymi narodami.

Powiat Gnieźnieński od wielu lat wspiera organizację pielgrzymki, której symbolem jest kwitnąca na dziedzińcu Starostwa róża „Pielgrzym” – znak ogrodu braterstwa i zaufania na zgliszczach trudnej historii polsko-niemieckiej.