Szkoliliśmy przedstawicieli powiatu gołdapskiego

Powiat Gnieźnieński od 01 do 04 lipca gościł w ramach szkolenia z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego grupę pracowników, służb, inspekcji i straży z powiatu gołdapskiego, której przewodniczył Andrzej Ciołek – Starosta Gołdapski.

Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu: zagrożeń występujących w powiecie gnieźnieńskim; organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru; środków reagowania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych; współpracy jednostek samorządu terytorialnego z siłami zbrojnymi; wymiany doświadczeń związanych ze sposobami usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof; ćwiczenia służb ratowniczych przy dekontaminacji statku powietrznego; ochrony obiektów kultury i sztuki dziedzictwa narodowego.

Grupa szkoleniowa zapoznała się również z funkcjonowaniem i sprzętem będącym na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.