Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 został wywieszony na okres 21 dni tj. od 08.07.2014 r. do 28.07.2014 r. wykaz nieruchomości..

powiatowych przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz stanowi załącznik do Uchwały nr 1220 /2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 02.07.2014 r.

Pliki do pobrania

- Uchwała 1202/2014
- Wykaz nieruchomości